Partner oldalaink

 

 

 

 

 

 

 

 La-Ban- Dragon  Pergető Kupa 2011

 

Nemzetközi Parti Pergető Verseny.

A La-Ban-Dragon 2011 Nemzetközi Pergetőverseny meghirdetésre kerül a, „ Cath & Relese- Fogd meg és engedd vissza“szlogen jegyében, különféle műcsalik viszonylatában.

A verseny 2011.10.23-án kerül megrendezésre, a Tótszerdahelyi Kavicsbánya tavon.            A tó 22 hektáron, Tótszerdahely község külterületén helyezkedik el a Mura folyó mellet. 

A pergetőverseny cél halai csuka és a süllő,valamint a tó jellemző ragadadozó halai. 

A verseny szervezője: S.R.K. „La-Ban –Dragon Peteranec/HR/

A verseny sponzorai : La-Ban Horgászüzlet és a Dragon Team Horvátország.

A verseny házigazdája: Partizán Horgász Egyesület Tótszerdahely.

Minden versenyző a saját felelőségére vesz részt a versenyen.

 

 Nevezési díj:

1. A nevezési díj horvátországi nevezés esetén 150 kuna, magyarországi nevezés esetén  5. 000-Ft.

 

2.  Nevezési díj befizetése a helyszínen, közvetlen a nevezés, regisztrálása után, a

     szervezőknél.


3. A nevezési díj tartalmazza a reggelit, az ebédet, egy szabadon választot italt, valamint a

    versenyen való részvétel díját.


4. Az a versenyző aki a nevezési díjat befizette, de a verseny kezdetéig nem jelenik meg,

    illetve a versenyt nem kezdi el, elesik a nevezési díjtól.

 

5. Amenyiben a verseny valamely oknál fogva elmarad, úgy az addig befizetett nevezési

    díjak visszafizetésre kerülnek.

 

Díjazás:

A díjak, különféle Dragon horgászfelszerelések és kiegészítők.                                                

1. Díj:Dragon Guide Select Renmo Killer 2,45 cm, 14 -42 gr horgászbot+  Fishmaker  FD 925i

          horgászorsó +érem ,serleg.

2. Díj: Team Dragon Silver  Edition Spinn 2,70 cm, 30-80 gr horgászbot+  Team Dragon FD 920 iz

           horgászorsó +érem ,serleg.

3. Díj: Thytan Zander 2,05 m, 14 -42 gr horgászbot+ Dragon Viper FD 835iz horgászorsó +

          érem ,serleg.

4-10. Díj:Különféle horgászfelszerelések(poló, sapka, kesztyű, pergető táska , zsínórok)

 

 A legnagyobb kifogott hal– Horgászmellény Team Dragon
 


 A versenydíjak nem átválhatók pénzé.

 

A verseny programja: Kavicsbánya-tó Tótszerdahely 2011.10.23


07.00-08.00 Nevezés, regisztráció. ( kisháznál)

08.00-08.30Ahorgászhelyek kisorsolása.

08.00-08.45Akisorsolt horgászhelyek elfoglalása.

09.00-
          A verseny kezdete.

09.15-           A horgászhelyek szabad megválasztása.

14.00            A verseny vége.

14.15-14.30  Az eredmények összesítése.

14.30-15.00  Ebéd, eredményhirdetés, díjkiosztó.

 

Versenybizottság, versenybírók:

1. A verseny lebonyolítását, felügyeletét, a verseny tisztaságáért 10 fő versenybíró mellett a      versenyszervező által delegált 3 fős versenybizottság végzi. A versenybizottság összetétele: A verseny szervezőjének képviselője, a verseny főbírája, az 1. startszámmal rendelkező versenyző. A versenybizottság vezetője, a verseny főbírója.

2. Aversenybírók végzik a kifogott halak mérését és a versenyszabályzat betartását.

3. Aversenyszabályzat vétkes megszegése észlelése esetén, a legközelebbi versenybírónál óvást lehet benyújtani, aki lehetőleg azonnal, de 30 percen belül az óvást tobábbbitja verseny főbírája felé.

 4. A verseny főbírája a kisebb szabálytalanságot vétőket figyelmeztetésben részesíti, a súlyos szabálytalanságot elkövetőket, a versenyből kizárja.

 
5. A versenyből való kizárás, csak a versenybizottság, illetve a verseny főbírájának hatásköre.
 


Felszerelések,műcsalik.

1. Horgászni kizárólag egy horgászbottal, egy darab műcsalival lehet. Nem lehet a műcsalit más műcsalival(pld: műlégy) kombinálni. A balinólmós legyes szerelék nem megengedett. A horgászbot megengedett hossza,     140- 305 cm.

2. Aversenyzők a kifogott halak kivételéhez kötelesek meritőszákot, vagy lip-grippet használni. A versenyzők a halak megóvása érdekében kötelesek a kifopgott halakat a mérésig pontyzsákban tartani. (Drótszák nem megengedett).Meritőszák, lip-gripp, pontyzsák, horogszabadító nélkül nem lehet a versenyen részt venni.    

3. Vágóhorog használata nem megengedett.


4. A szakállas horgok használata megengedett.


5. Harapásálló előke használata kötelező, annak legkisebb hossza 25 cm lehet.

A kifogott halakkal való bánásmód.

1. A kifogott halat a versenyző köteles a horogtól kíméletesen megszabadítani, majd a mérésig élve tartani, és azonnal versenybírót hívni a méréshez.

 2. A versenyző a kifogott hal megszákolásához nem vehet igénybe segitséget. Az értékelésnél csak a  szabályosan szájba akasztott hal kerül lemérésre. (kivülről akadt hal nem számit a versenybe)

3. Amint a versenyző a kifogott és megszákolt élő halat haltartóba helyezte, folytathatja a horgászatot, de a haltartóba helyezett haltól nem távolodhat el.

4. Amérést és a fogás bejegyzését követően a hal a versenybíró felügyelete mellett visszaengedésre kerül.

5. Alemért, bejegyzett fogást követően a versenyző szabadon választahat horgászhelyet.

6. Aversenyzőnek a halak óvása érdekében  kerülni kell, hogy a hal földre essen, illetve megüsse magát.

 7.Amennyiben a kifogott hal a műcsalit mélyre nyelte, a versenyző köteles versenybírót hívni, de  nem kezdheti el a műcsali kiszabadítását. Ekkor a műcsalit le kell akasztani, a halat a műcsali nélkűl kell lemérni. A versenybíró az esetet jelenti a verseny főbirájának, aki eldönti a hal további sorsát.

Startkártya: A fogások regisztrálása.

1. Minden versenyző a nevezést követően névre szóló startkártyát kap, ami a fogások regisztrálására szolgál és tartalamazza a kisorsolt startszámot is. Amennyiben a startkártyát a versenyző menet közben elvesziti, a legközelebbi versenybírónál igényelhet másikat, de a korábbi fogások nem kerülnek jóváírásra.

2. Akifogott hal a lemérését követően, a fogás bejegyzésre kerül a startkártya megfelelő rovatában az alábbiak szerint: A fogás időpontja, kifogott halfaj, a hal hossza, a műcsali fajtája, amelyeket a versenyző aláírásával hitelesít. Az adatok egyezősége véget a versenybíró a fenti adatokat feljegyzi a saját nyilvántartásába is. Amenyiben az adatok viszonylatában eltérés mutatkozik a versenybíró jelenti a verseny főbírájának, aki dönt a vitás helyzetben.

3. Averseny befejezést követően a versenyzők a startkártyát értékelésre átadják a versenybírókon keresztül a versenybizottság felé.   A versenybizottság összetétele:A verseny szervezőjének képviselője, a verseny főbírája, az 1. startszámmal rendelkező versenyző, akik összesítik az eredeményeket és megállapítják a verseny végeredményét.

Startszámok , mozgások a versenypályán.

1. A verseny startját követő első 15 percig, minden versenyző köteles a startszámának megfelelő horgászhelyen horgászni. Ezt követően a versenyző szabadon választhat horgászhelyet

2. Averseny, a versenyzők által, a  startszámnak megfelelő horgászhely elfoglalását követően a verseny főbírája által leadott hangjelzéssel  veszi kezdetét. A versenyző köteles a verseny megkezdése előtt 5 perccel a startszámának megfelelő horgászhelyet elfoglalni.

3. Averseny kezdetétől számított 15 perc letelte után, amit a második hangjelzés jelez, a versenyzők szabadon választott horgászhelyen folytathatják a versenyt.

 4. A versenypályán való közlekedés kizárólag gyalogosan engedélyezet. Kivételt képez a mozgáskorlátozott versenyzőt, aki kizárólag a versenypályán való közlekedéshez segitőt vehet igénybe.  A versenypályán a futás nem megengedett.

5.  A versenyzőknek a horgászat során egymástól számított 8 méteres távolságot kell tartaniuk. Elsőbbséggel az a versenyző rendelkezik, aki a horgászhelyet, poziciót elsőként foglalta el. Amenyiben az elsőbbséggel rendelkező horgász hozzájárul, a másik versenyző 8 méteren belül is is megközelitheti a másik horgászt.

6. Ahorgászat során a vizbe gázolni, vagy a vizben tartózkodni nem szabad. Ez alól kivételt képez, mikor a hal visszaengedésre kerül. Ez esetben a versenyző térdig gázolhat a vizbe.  

 

7. Ahorgászat során nem megengedett a szomszéd zavarása, keresztbe dobással,valamint olyan módszerrel, amely elriaszthatja a halakat.( Pld. Vizbe dobálás, csapkodás, stb) Amennyiben a vizterület adottsága miatt ( sarkok)olyan helyzet adódik amely félre értésre ad okot, úgy a feleknek törekedniük kell a sportszerű magatartás tanúsítására, valamint a kompomomisszum kézségre. Sportszerütlen viselkedés esetén a versenybíró figyelmeztetésben részesíti a sportszerütlenül viselkedőket, súlyosabb esetbe a verseny főbirája kizárást is alkalamazhat.

8. Avitás kérdésekben az legközelebb álló versenybíró intézkedik.  


A verseny értékelése.

1. Aversenyen kizárólag az alábbi élve kifogott és életben tartott halfajok kerülnek pontozásra: csuka, süllő, harcsa, fekete sügér, csapó sügér, balin, domolykó. Minden más halfaj nem számit bele a pontozásba.

2. Az értékelés során a hal hossza kerül pontozásra. Minden centiméter 1 pontot ér. A kifogott halfajok különféle szorzókat jelentenek az alábbiak szerint: csuka-2 , süllő-2, feketesügér- 2 , csapó sügér-1 , balin- 1, domolykó- 1 , harcsa-0,5.   Pld: 1 darab 40 cm –es csuka pontszáma: 40cmX 2=80 pont

3. Amennyiben a kifogott hal nem éri el a halfajok vonatkozásában megállapított legkisebb méretet, úgy azt mérés és szákba helyezés nélkül haladéktalanul vissza kell engedni. Minimális mérethatárok: Csuka- 30cm, süllő-30 cm, harcsa-50 cm, fekete sügér-20 cm, csapó sügér- 10 cm, balin- 30 cm, domolykó- 15 cm.

4 Ahal mérése az orcsúcstól a farokvilla tövéig terjed.

5. Az elpusztult, vagy súlyosan sérült kifogott halat( ennek eldöntése a verseny főbirájának feladata, aki ez esetben értékelhetetlenné teheti a fogást) a verseny főbirájának érkezéséig haltartó szákban kell őrizni.

6. Amenyiben a versenyző sportszerütlen magatartásért , vagy tiszteségtelen viselkedésért másodszor is figyelmeztetésben részesül, úgy az a versenyből való kizárást vonja maga után

7. Anagyobb mennyiségben zsákmányolt , nagy hosszúságú halak és a halfajokhoz tartozó szorzószám együttes szorzata eredményezi a magasabb helyezési számot.

8. Amásodik elpusztult, vagy súlyosan sérült  hal automatikus kizárást von maga után, amelyről a verseny főbirája rendelkezik

 9. A verseny manipulálása az elért eredmény megsemmisítését vonja maga után, valamint ennek elkövetője örökre kizárja magát  mindenn olyan rendezvényről, amelyet az S.R.K La-Ban  szervez.

10. Amenyiben a verseny értékelése során pontegyenlőség áll fenn, úgy az a versenyző a kedveményezet, aki hoszra a nagyobb halat fogta és ez jobb helyezést biztosit. Amennyiben ez esetben is pontegyenlőség jelentkezik, akkor a kedvezményezett  az a versenyző, aki alacsonyabb kisorsolt startszámmal rendelkezik.Amennyiben,  a minimális fogási eredmények folyamodványaként a verseny értékelhetetlenné válik, úgy az első három hely sorsát, célbadobással kell elldönteni. A célbadobás helyszínét, valamint a célbadobáshoz szükséges műcsalit a verseny szervezője határozza meg. 

Média anyag.

A versenyzők a versenyszabályzat elfogadásával automtikusan hozzájárulnak, hogy a verseny időtartama alatt, a szervezők által akreditált forgatói stáb filmfelvételt, fotót készitsenek a versenyzőkről, azokat a verseny vonatkozásában megszólaltassák, riportokat készitsenek.     A versenyzők hozzájárulnak hogy,nevüket, valamint a versenyen elért helyezésüket a verseny szervezője különféle médiákban, médiaanyagokban közzé tegye. A versenyszabályzat elutasítása automatikusan maga után vonja média anyaghoz történő hozzájárulást is.

Az akreditált forgatói stáb a forgatás során, sem versenyzőket, sem a halakat nem zavarhatják. Minden olyan körülményt, amely a tudomásukra jut és a verseny végeredményét befolyásolhatná, a verseny végéig kötelesek megőrizni, azokról a versenyzőket tájékoztatni nem szabad. Ellenkező esetben a verseny szervezője vizsgálni fogja, hogy a tovább adott adatok mennyiben befolyásolhatták az elért végeredményt.
 

 

Mediatámogatók.

Ribolov Koprivnica  www.ribolov-koprivnica.com

Ribolov Hrvatska  www.ribolov-hr.com

Facebook groupRibolov Hrvatska – Croatia Fishing

Team Dragon Hrvatskawww.team-dragon.hr

NO – ZSO Team Hungary- www.sullo.mlap.hu